Stajyer Ehliyet İptali

 

Meydana gelen trafik kazaların önlenmesi için Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından müfredata konulmuş stajyer sürücülük uygulaması 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi. 

Stajyer ehliyet uygulaması devreye girdikten sonra pek çok asparagas haberler yapıldı. Stajyer ehliyeti olan sürücülerin yanında refakatçi olması gerektiği, aday sürücülerin tek başına trafiğe çıkamayacağı, şehir dışına çıkamayacağı gibi. Ancak bunların hiçbirinin doğruluğu yoktur.

Stajer ehliyetim iptal oldu yeniden ehliyet alabilirmiyim?

Ehliyet almaya hak kazanan sürücü adayları 2 yıl süreyle stajyer sayılacaklar ve bu 2 yıl boyunca trafikte 75 ceza puanını geçmemeleri gerekiyor. Eğer sürücü adayı 75 ceza puanını geçerse ehliyeti alma yolu kapanacak. Bu 2 yıl süresince ceza puanını dolduran adayların aldıkları geçici ehliyetler iptal edilmiş olacak. Eğer kişi ehliyet almak isterse tekrar sürücü kursuna gidip tekrar sınavlara girecek .

Belgesi iptal edilenlerin tekrar sürücü belgesi alabilmeleri için; sürücü kurslarına devam etmeleri ve yapılan sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaları gerekir. Bu kişilerin sürücü kurslarında eğitime başlayabilmeleri için tabi tutulacakları psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığını gösterir belgenin sürücü kursuna ibrazı ve varsa iptal nedenlerinde yer alan geri alma süreleri kadar zamanın geçmiş olması zorunludur.”

Aday sürücülük süresi içerisinde 2918 sayılı Kanunun;

47 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin üç kez ihlal edilmesi, (trafik ışıklarının 3 kez ihlali)

  1. 48 inci veya 118 inci maddelerine istinaden sürücü belgelerinin geri alınması, (Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri almış olan sürücüler ile alkollü olan sürücülerin karayolunda araç sürmeleri yasaktır.)
  2. 51 inci maddesinin üç kez ihlal edilmesi, (Sürücüler, aksine bir karar alınıp işaretlenmemişse yönetmelikte belirtilen hız sınırlarını aşmamak zorundadırlar.)
  3. 53 üncü maddesinin ikinci fıkrasının üç kez ihlal edilmesi, (Sağa ve sola dönüşlerde, sürücüler kurallara uygun olarak geçiş yapan yayalara, varsa bisiklet yolundaki bisikletlilere ve sola dönüşlerde sağdan ve karşıdan gelen trafiğe ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar.)
  4. 74 üncü maddesinin üç kez ihlal edilmesi, (Görevli bir kişi veya ışıklı trafik işaretleri bulunmayan, ancak başka bir trafik işareti ile belirlenmiş yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken bütün sürücüler araçlarını yavaşlatmak ve bu geçitlerden geçen veya geçmek üzere bulunan kişilere ve öğrencilere ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar.)

Stajyer ehliyetinizi polis daimi iptal ederse aşağıda yazılan hükümlere göre işlem yapılacaktır:

1-Aday sürücülerin 0,21-0,50 promil arasındaki alkollü iken hususi otomobil kullanıldığının tespiti halinde;sürücü belgesinin daimi olarak iptal edilmesi,ancak idari para cezası uygulanmaması gerekmektedir.Bu durumda olan aday sürücülerinin sürücü kurslarına tekrar müracaatlarında psiko teknik değerlendirme ve pisikiyatri uzmaı muayenesi şartı aranması,ancak geri alınma süresi şartının aranmaması gerekmektedir.

2-Aday sürücülerinin hususi otomobil haricinde 0,20 promil ve hususi otomobil dahil 0,50 promil üzeri araç kullanıldığının tespitinde 2918/48. Madde ye göre işlem yapılarak sürücü belgesinin daimi olarak iptal edilmesi,para cezası uygulanması sürücü kurslarına tekrar müracaatlarında psiko teknik değerlendirme ve pisikiyatri uzmanı muayenesi ile geri alınması süresi  şartının aranması gerekmektedir.

3-Aday sürücünün yönetmeliğin ek 3 maddesinde sayılan a,c,ç,d,e bentleri hükümlerine göre sürücü belgesinin iptali halinde aday sürücülerin sürücü kurslarına tekrar müracaatlarında psikoteknik değerlendirme ve pisikiyatri uzmanı muayenesi aranması ancak geri alınma süresi şartının aranmaması gerekmektedir. 

4-Aday sürücülük şartlarından dolayı sürücü belgesi iptal edilenlerin belge iptal tarihinden önce aldığı ve sürücü belgesine dönüştürmediği sertifikası var ise sürücü belgesi iptal edilenlerin sürücü belgesi alabilmeleri için iptal tarihinden sonra sürücü kurslarına müracaat ederek alacakları sertifikalarının sürücü belgesine dönüştürülmesi gerekmektedir.

5-Aday sürücünün alkol ve uyarıcı madde denetiminde kolluk kuvvetlerinin teknik cihaz kullanarak ölçüm yapmalarını kabul etmemesi halinde sürücü belgesinin daimi olarak iptal muayenesi ile geri alınma süresi şartının aranması gerekmektedir.

İptal edildikten sonra vakit kaybetmeyiniz;geri alma süresi şartı aranmaz yani kursa yazılmak için beklemeniz gereken bir süreniz yok.

 

Yorumlar

Yorum Yaz

Değerlendirme yapınız 1-5 arası!

Bizden haberdar olmak ister misiniz?


Copyright , Her hakkı saklidır. www.ehliyettr.com | 2019