İYİ BİR EĞİTİM için

2020 Trafik Cezaları Belli Oldu

2020 Yeni Trafik cezaları resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi

 

23 Aralık 2019 tarihli  Resmi Gazete’de yayımlanan “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği”nde Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca değerleme oranının % 22,58 olarak düzenlenmesi ile birlikte yeni yılda 2020 tarihinden itibaren uygulanacak trafik ceza miktarları da belli oldu.

 

1 Ocak 2020 yılından itibaren geçerli olah trafik cezaları listesine göre; Abartı egzozdan yayalara geçiş üstünlüğüne, emniyet şeridinin hatalı kullanımından çakar lambaya kadar birçok trafik ihlali için ceza tutarları yükseltildi. 

2020 Yeni Trafik Cezaları Listesi Özeti:

Tescilli aracı Plakası olmadan kullanan sürücüye 2.081 TL. tescil plaka ve belgesi olmadan trafiğe çıkmak 1228 TL.

 • Araca sahte plaka takmak 6.129 TL
 • Alkollü araç kullanmak 1. defa 1.2800 TL ye 2. defa 1.539 TL’ye yükseldi.
 • Ehliyetsiz araç kullanan ve 3. kez alkollü araç kullananlara 2.474 TL,
 • Uyuşturucu ve uyarıcı  madde alarak yola çıkanlara 6,333 TL ceza
 • Drift yapanlara 6141 TL. ceza ve 60 gün ehliyete alıkoyma,
 • Kış lastiği kullanmayanlara ceza 766 TL
 • Plakada değişikliğin cezası ise 505 TL
 • Engelli yerine park eden 264 TL
 • Seyir halinde cep telefonu kullanma 288 TL.
 • Yayalara ilk geçiş hakkına uymama 488 TL.
 • Aracın maksat dışı kullanılması 1.228 TL.
 • Belediyeden ruhsat almadan yolcu taşımak 5.010 TL.
 • Emniyet kemeri kullanmamak 108 Tl den 132 TL‘ye
 • Hız sınırını % 10-30 den fazla aşmak 288 TL 
 • Hız sınırını % 30-50 den fazla aşmak 598 TL
 • Hız sınırını % 50 den fazla aşmak 1002.00 Tl den 1228.00 TL
 • Alkol testine itiraz etmek 2.869.00 TL’ den 3.516 TL‘ye
 • Seyir halinde cep telefonu kullanmak 235 TL’den 288 TL’ye
 • Hurda araçla trafiğe çıkana para cezası, araca el konulur ve araç mülkiyeti Devlete geçer.
 • Çakar lamba takana, aracına gereksiz lamba takana 1.228 TL.
 • Abart egzoz kullananlara 1.002 TL. ceza, mevzuata uygun hale getirilene kadar trafikten men,
 • Muayenesi olmayan araçla trafiğe çıkma 288 TL. para cezası,
 • Yasak olan alanda sollama yapmak 288 TL
 • Hatalı park etmek 132 TL
 • Emniyet şeridi ihlali 1.228 TL.
 • Trafikte makas atma 1.228 TL.
 • Ters şeride girme 1.228 TL.
 • Kırmızı ışık ihlali 288 TL.
 • Trafik işaretlerine uymama 288 TL.
 • Radara girme (%30 288 TL.)
 • Şerit izleme kurallarına uymayan 598 TL
 • Takograf ve taksimetre kullanmayan 598 TL
 • Emniyetsiz araç kullanan 598 TL
 • Yaya veya okul geçitleri ile kavşak giriş ve çıkışlarına yaklaşırken yavaşlamayan 598 TL
 • Yayalara öncelik vermeyenlere 598 TL idari ceza kesilecek.

2020 Yılı Güncel Trafik Cezaları

Trafik ihlalleri ile birlikte bazı kanunlarda da değişikliğe gidildi. Düzenlemeler aşağıdaki gibidir;

Tescil Belgesi Düzenlemesi

“Tescil edilen araçlar, “Tescil Belgesi” ve “Tescil Plakası” alınmadan karayollarına çıkarılamaz”  (“Birinci fıkra) hükmüne uymayan sürücüler 2.081 Türk lirası idari para cezası ile cezalandırılırlar.

Birinci fıkra hükmüne aykırılığı tespit edilen araçlar eksiklikleri giderilinceye kadar trafikten men edilir.”

Çakar lamba takan araçlar için düzenleme

“Mevzuatta belirtilen ışıklı ve/veya sesli uyarı işareti veren cihazların mevzuatta izin verilmeyen araçlara takılması ve kullanılması yasaktır.”

“Bu maddenin birinci fıkrası hükmüne uymayan sürücüler ile üçüncü fıkrasına göre çıkarılacak yönetmelik hükümlerine aykırı davranan sürücüler 108 Türk lirası, ikinci fıkra hükümlerine uymayan sürücüler ise 1228 türk lirası idari para cezası ile cezalandırılır. Sürücü, aynı zamanda araç sahibi değilse tescil plakasına da aynı miktar için tekrar 1228 türk lirası ceza tutanağı düzenlenir ve toplamda 2456 TL ödemek durumunda kalır. İkinci fıkra kapsamında son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru bir yıl içinde üç defa işlem yapılan araçlar onbeş gün süre ile trafikten menedilir.”

Abart egzoz kullananlara  1.520 TL. ceza

Araçlar üzerindeki değişiklikleri bildirme

Araçlar üzerinde mevzuata uygun şekilde yapılan her türlü değişikliğin işleten tarafından otuz gün içinde araç tescil belgesine işletilmesi zorunludur .Bu fıkra hükmüne uymayan işletenlere 108 Türk lirası idari para cezası verilir.

Üzerinde teknik değişiklik yapılan araçlar, değişikliğin mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenip bu durum ilgili tescil kuruluşunda araç tescil belgesine işletilinceye kadar trafikten menedilir.

Mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması durumunda 1.520 Türk lirası idari para cezası uygulanır. Ayrıca, araç mevzuata uygun duruma getirilinceye kadar trafikten menedilir.”

Muayenesi olmayan aracın sahibine 288 TL. (2. kez 576 TL.)

“Muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkılması hâlinde, araç sahibine 288 Türk lirası idari para cezası verilir. Bu araçlara, muayenelerinin yaptırılması için süre ve şartları Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen şekilde izin verilir. İzin verilen süre sonunda, muayenesi yapılmadan veya muayene sonucunda emniyetsiz raporu verilen araçların trafiğe çıkarılması hâlinde, araç sahibine 576 Türk lirası idari para cezası verilir.”

“e) İki veya daha fazla şeritli yollarda motosiklet, otomobil, kamyonet, panelvan, minibüs ve otobüs dışındaki araçları kullanırken geçme ve dönme dışında en sağ şeridi izlemek,”
“f) Trafik kazası, arıza hâlleri, acil yardım, kurtarma, kar mücadelesi, kaza incelemesi, genel güvenlik ve asayişin sağlanması gibi durumlar dışında emniyet şeritlerini ve banketleri kullanmamak,
g) Trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmemek,
h) Tek yönlü karayollarında araçlarını ters istikamette sürmemek”
“Bu maddenin ikinci fıkrasının (e) bendi hükümlerine uymayanlara 488 Türk lirası, (f), (g) ve (h) bentleri hükümlerine uymayan sürücülere 1.002 Türk lirası, bu maddenin diğer hükümlerini ihlal eden sürücülere 235 Türk lirası idari para cezası verilir. İkinci fıkranın (d) bendinin kamyon ve çekici sürücüleri tarafından ihlal edilmesi hâlinde ise 1.002 Türk lirası idari para cezası uygulanır.”

Kırmızı ışıkta geçme 288 TL.

“Trafik işaret ve kurallarına uyma zorunluluğu”

“Trafik zabıtası veya diğer yetkililerin dur işaretlerine, ışıklı trafik işaretlerinden kırmızı renkli olanına ve sesli işaretlere uymayan sürücüler 288 Türk lirası, bu maddede yazılı diğer trafik işaretlerine ve kurallarına uymayan sürücüler, 108 Türk lirası para cezası ile cezalandırılırlar.”
“Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru bir yıl içinde kırmızı ışık kuralını üç defa ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri otuz gün süreyle geçici olarak geri alınır. Aynı yıl içinde kırmızı ışık kuralını ikinci kez üç defa ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri kırk beş gün, üç ve daha fazla kez üç defa ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri altmış gün süreyle geçici olarak geri alınır. Aynı yıl içinde bu madde kapsamında iki ve daha fazla kez sürücü belgesi geri alınanlar geri alma süresi  sonunda psiko-teknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçirilir. Sürücü belgesi almasına mâni hâli olmadığı anlaşılanlara bu Kanun kapsamında verilen trafik idari para cezalarının tahsil edilmiş olması şartıyla belgeleri iade edilir.”

Radara yakalanan yandı (288 – 1.228TL.)

“Hız sınırlarına uyma zorunluluğu” “Hız ölçen teknik cihaz veya çeşitli teknik usullerle yapılan tespit sonucu yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını;

 • %10 – %30 (30 dâhil) kadar aşan sürücülere 288 Türk lirası,
 • %30 – %50 (50 dâhil) kadar aşan sürücülere 598 Türk lirası,
 • %50’den fazla aşan sürücülere 1.228 Türk lirası

idari para cezası verilir.

Hız sınırlarını yüzde otuzdan fazla aşmak suretiyle ihlalin işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içerisinde bu kuralı beş defa ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri bir yıl süre ile geri alınır. Süresi sonunda psiko-teknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçirilerek sürücü belgesi almasına mâni hâli olmadığı anlaşılanlara bu Kanun kapsamında verilen trafik idari para cezalarının tahsil edilmiş olması şartıyla belgeleri iade edilir.”

“Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl içinde bu madde kapsamında sürücü belgesi ikinci defa geri alınanların sürücü belgeleri iptal edilir. Belgesi iptal edilenlerin tekrar sürücü belgesi alabilmeleri için; sürücü kurslarına devam etmeleri ve yapılan sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaları gerekir. Bu kişilerin sürücü kurslarında eğitime başlayabilmeleri için tabi tutulacakları psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hâli bulunmadığını gösterir belgenin sürücü kursuna ibrazı zorunludur.”

Drift yapanlara 6141 TL. para cezası ve 60 gün ehliyetlere el konulma

“d) Herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi yasaktır.”

“Bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri hükümlerine uymayan sürücülere 235 Türk lirası idari para cezası verilir. Aynı fıkranın (d) bendi hükümlerine uymayan sürücülere 6.141 Türk lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgeleri altmış gün süreyle geri alınır. Ayrıca, araç altmış gün süre ile trafikten menedilir. Bu şekilde sürücü belgesi geri alınanlar psiko-teknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçirilerek sürücü belgesi almasına mâni hâli olmadığı anlaşılanlara bu Kanun kapsamında verilen trafik idari para cezalarının tahsil edilmiş olması şartıyla geri alma süresi sonunda belgeleri iade edilir.”

Sürücü belgesinin iptal edilmesine kadar gidecek

“Son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru beş yıl içinde bu madde kapsamında sürücü belgesi ikinci defa geri alınanların sürücü belgeleri iptal edilir. Belgesi iptal edilenlerin tekrar sürücü belgesi alabilmeleri için; sürücü kurslarına devam etmeleri ve yapılan sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaları gerekir. Bu kişilerin sürücü kurslarında eğitime başlayabilmeleri için tabi tutulacakları psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hâli bulunmadığını gösterir belgenin sürücü kursuna ibrazı zorunludur.”

Trafikte cep telefonu kullanmanın cezası 288 TL.

“Seyir halinde cep ve araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarını kullanan sürücüler 288 Türk lirası, maddenin diğer hükümlerine uymayanlar 108 Türk lirası para cezası ile cezalandırılırlar.”

Diğer hükümleri olarak maddenin ilk hali şöyle İdi;

Eski Hal: Kara yolunda araçların kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürülmesi, araçlardan bir şey atılması veya dökülmesi,

Bu hususa uymayanların da 108 TL. ile cezalandırılacağını öngörülmekte.

Yayalara ilk geçiş hakkı verildi  (Uymama cezası 598 TL.)

Sürücüler, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar. Bu madde hükümlerine uymayan sürücüler 598 Türk lirası idari para cezası ile cezalandırılırlar.”

Trafik lambası varsa; Lambaya uyulacak,

Trafik polisi varsa; Polisin talimatına uyulacak,

Lamba veya polis yoksa, yaya geçmeyi bekliyorsa geçiş üstünlüğü yayanındır.

Maksat dışı kullanım (otomobil ile yük taşınması gibi)

Araçlarını motorlu araç tescil belgesinde gösterilen maksadın dışında kullananlar ile sürülmesine izin veren araç sahiplerine 1.228 Türk lirası idari para cezası uygulanır. Ayrıca, araç on beş gün süre ile trafikten men edilir.

Çalışma ruhsatsız yolcu taşıma cezası 2020

10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında ilgili belediyeden;

 • a) Çalışma izni/ruhsatı almadan,
 • b) Alınan izin/ruhsatta belirtilen faaliyet konusu dışında,
 • c) Alınan izin/ruhsatta belirtilen çalışma bölgesi/güzergâh dışında

belediye sınırları dâhilinde yolcu taşımak yasaktır. Bu fıkranın (a) bendine uymayanlara,(b) bendine uymayanlara, (c) bendine uymayanlara belirlenen miktarlarda idari para cezası verilir. Fiilin işlendiği tarihten itibaren geriye doğru bir yıl içinde tekerrürü hâlinde, bu fıkrada yer alan idari para cezaları iki kat olarak uygulanır.

İşleteni veya sahibi, sürücüsünün kendisi olup olmadığına bakılmaksızın aracın bu maddenin üçüncü fıkrasına aykırı olarak kullanılmaması hususunda gerekli tedbirleri almak ve denetimini yapmakla yükümlüdür. Araç, bu maddenin üçüncü fıkrasının;

 • (a) bendinin ihlali hâlinde 60 gün,
 • (b) bendinin ihlali hâlinde 30 gün,
 • (c) bendinin ihlali hâlinde ise 15 gün süreyle trafikten menedilir.

İlgili belediye tarafından tahdit veya tahsis kapsamına alınmış ve bu kapsamda verilmiş çalışma izninin/ruhsatının süresi bittiği hâlde, belediye sınırları dâhilinde yolcu taşıyan kişiye 2.473 Türk lirası idari para cezası uygulanır ve eksikliği giderilinceye kadar araç trafikten menedilir. Ayırıcı işareti bulunmayan üçüncü fıkra kapsamındaki araçlardan taşımacılık hizmeti alanlara da 334 Türk lirası idari para cezası uygulanır.”

Karayolları Trafik Kanunu Mevzuat Sayfasından,

2019 Trafik Cezaları Resmi Gazete 7148 Sayılı Kanun Resmi Gazeteden, inceleyebilirsiniz. 

 

 

 

 

Sürücü Belgeleri ve Kapsamları. Sürücü Belgesi Çeşitleri E-Sınav; Rehber. Ehliyet ile İlgili Bilgiler · Sürücü Belgeleri · Trafik En uygun fiyata son model lüks araçlarla direksiyon eğitimi. Sınavda Yüksek Başarı

Yorumlar

Yorum Yaz

Değerlendirme yapınız 1-5 arası!

Bizden haberdar olmak ister misiniz?

TRAFİK Hayattır

Copyright , Her hakkı saklidır. www.ehliyettr.com | 2019