İYİ BİR EĞİTİM için

Sürücü Belgesi iptal Edilene Psikoteknik Şartı!

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 1 Aralık 2019 itibaren ticari araç sürücülerinin psikoteknik teste girip rapor alması mecburi hale getirildi.

 

Karayolları Trafik Kanunu kapsamında kuralları ihlal ettiği için sürücü belgeleri iptal edilenlerin tekrar kursa kayıt olabilmeleri için ayrıca tabi tutulacakları psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığını gösterir belge istenecek.

 

Kursiyerlerin teorik ders planlaması kayıt esnasında, teorik eğitimler sonunda yapılacak sınavda başarılı olan kursiyerlerin direksiyon eğitimi dersi planlaması ise sınav sonuçlarının ilanından itibaren beş iş günü içerisinde Özel MTSK modülüne girilecek. Direksiyon eğitimi dersleri en geç 60 gün içerisinde tamamlanacak.

 

Psikoteknik Nedir? Psikoteknik Raporu Nasıl Alınır?

Psikoteknik belgesi, kişilerin bedensel ve psikolojik durumlarının sürücülük yapmaya elverişli olup olmadığını gösteren, psikolog ve simülatör eşliğinde gerçekleştirilen 1 saatlik bir testin akabinde verilen bir belgedir. Başka bir tabir ile psikoteknik belgesi kişinin bahsi geçen işe uygun olup olmadığını gösteren bir belgedir. 

Psikoteknik belgesi alırken, sürücülerin güvenli araç kullanmalarını sağlayan zihni özelliklerine yani; algılama, dikkat, hafıza, muhakeme ve benzeri yeteneklerine, psikomotor yetenek ve becerilerine yani; tepki hızı, göz, el, ayak koordinasyonu ve benzeri davranışlarına, alışkanlık ve kişilik özelliklerine yani; risk alma, saldırganlık, sorumluluk, öz kontrol, ve benzeri davranışlarına bakılmaktadır. Şayet yapılan bu değerlendirmeler olumlu ise sürücü psikoteknik belgesi alabilir.

Psikoteknik belgesinin en önemli kullanım sebepleri şöyledir:

*Ehliyetin yasal nedenlerle geri alınması halinde, tespit edilen kural ihlallerinin sürücülük için gerekli yetenek ve becerilerin eksikliğinden kaynaklanıp kaynaklanmadığına ilişkin bir sonuca varılması 

*Sürücü olması uygun olmayan kişilerin belirlenmesi

*Mesleği sürücülük olan kişilerin çalışmaya devam ettikleri sürücülük açısından uygun olup olmadıklarının belirlenmesi 

*Yüksek sürücülük performansı gerektiren alanlar için sürücü seçimi (ağır vasıta sürücülüğü, uzun yol sürücülüğü, yolcu taşımacılığı gibi)

Psikoteknik belgesi, Sağlık Bakanlığı tarafından onay verilmiş kurumlar tarafından verilmektedir.

İlinizde bulunan bu kurumlara başvuruda bulunarak psikoteknik belgesi almak için başvuru yapabilirsiniz. Belge için yaklaşık 1 saat süren ve kişinin beden ve ruhsal sağlığının sürücülüğe elverişli olup olmadığının ölçüldüğü bir teste tabi tutulursunuz. Bu testin sonunda başarılı olarak adaylara psikoteknik belgesi verilir.

Psikoteknik raporu alan ticari araç sürücüleri almış oldukları psikoteknik raporu 5 (beş) yıl süre ile geçerlidir. Bu süre dolduktan sonra tekrar bu rapordan almaları gerekmektedir.

 

 

 

 

 

 

psikoteknik nedir? ehliyeti iptal edilene psikiyatri muayenesi şartı psikoteknik nasıl alınır? psikoteknik almak istiyorum psikoteknik aldıktan sonra psikoteknik merkezi nasıl açılır? psikoteknik alma şartları neler? psikoteknik için gerekli belgeler psikoteknik süresi ne kadar? psikoteknik belgesi kaç yıl geçerli?

Yorumlar

Yorum Yaz

Değerlendirme yapınız 1-5 arası!

Bizden haberdar olmak ister misiniz?

TRAFİK Hayattır

Copyright , Her hakkı saklidır. www.ehliyettr.com | 2019